Studium Słowa Bożego na luty 2014

Drodzy Bracia i Siostry!

Za nami już pierwszy miesiąc nowego 2014 roku. Dzięki Bożej łasce mogliśmy odkrywać oblicze naszego Boga, którego wyznajemy w Wyznaniu Wiary, jako Boga Ojca WSZECHMOGĄCEGO.

Modlitwa połączona z czytaniem Bożego Słowa doprowadziła nas spojrzenia z większą ufnością w najbliższą przyszłość. Do dnia 15 czerwca, kiedy to zamierzamy przywrócić naszą Parafialną Świątynię Służbie Bożej pozostało niewiele czasu. Pracy do wykonania jest jeszcze wiele, ale moc Boża jest z nami. EL SZADDAJ (Bóg Wszechmogący) już nie raz okazał Swoją moc. On dalej poprowadzi dzieło, jakim jest remont naszego Kościoła. My natomiast możemy się do tego wydarzenia odpowiednio przygotować.

Proponuje Wam, Kochani Bracia i Siostry, lekturę tekstów Pisma Świętego, w których pojawia się w różny sposób idea służby Bożej.

Chciejmy przypatrywać się, w jaki sposób ludzie Boga oddawali cześć Bogu. Od naszych biblijnych przodków możemy się wiele nauczyć.

Niech lektura każdego fragmentu poprzedzona będzie modlitwą.

Błogosławię z serca Każdej i Każdemu z Was. Życzę owocnej lektury (plik PDF):

Studium Słowa Bożego na luty 2014

 

Wasz w Mesjaszu
prezbiter Adam

Tarnowo Podgórne 31 stycznia 2014

Studium Słowa Bożego na styczeń 2014

Drodzy Parafianie,

Szalom w Nowym Roku. Przedstawiam Wam rozpiskę na miesiąc styczeń tekstów z Księgi Hioba. Wybrałem te wersety, w których występuje hebrajskie określenie Boga jako „Wszechmogącego” (EL SZADDAJ).

Zastanowiło mnie, dlaczego w księdze, która opisuje niezawinione cierpienie człowieka, występuje właśnie to Imię Boże. Może być tak (przypuszczam), że Wszechmogący jest z nami w naszych cierpieniach i pozwala nam odkryć swoje prawdziwe oblicze wtedy, gdy jesteśmy po ludzku najsłabsi. Także sprawiedliwy Hiob odkrył nowe oblicze Boga na końcu swoich cierpień.

Zachęcam, aby czytać zawsze wyznaczony fragment w kontekście większej całości. Dobrze będzie przeczytać cały rozdział, albo przynajmniej jego dłuższy fragment. Po przeczytaniu tekstu zachęcam do osobistej modlitwy, prośby albo uwielbienia bądź przeproszenia Boga. Niech EL SZADDAJ każdego z Was prowadzi i ochrania swoją prawicą (poniższy plik PDF):

Początek Roku z Wszechmogącym Bogiem

Oddany w Panu
prezbiter Adam

Studiujemy Słowo Boże: Jezus a modlitwa w Ewangelii św. Łukasza

Kochani! Zapraszamy do dalszych rozważań nad Słowem Bożym. Zgodnie z dzisiejszą zapowiedzią podczas Mszy Św. polecamy Waszej uwadze słowa Jezusa dotyczące dobrej modlitwy. A wszystko to znajdziecie w Ewangelii wg św. Łukasza. Szczegóły w załączonym pliku PDF.

Jezus_a_modlitwa_w_Ewangelii_wg_Lukasza

Studiujemy Słowo Boże: droga Jezusa do Wniebowstąpienia w św. Łukaszu

Kochani! Zachęcamy do studiowania Słowa Bożego. Zgodnie z dzisiejszą zapowiedzią podczas Mszy Św. polecamy Waszej uwadze Ewangelię wg św. Łukasza. Szczegóły w załączonym pliku PDF.

Droga_Jezusa_do_Wniebowstapienia_w_sw_Lukaszu

Słowa Jezusa do uczniów wg św. Łukasza

Drogich Parafian zachęcamy do studiowania Słowa Bożego. Polecamy Waszej uwadze Ewangelię wg św. Łukasza. Szczegóły w załączonym pliku PDF.

slowa_jezusa_do_uczniow_wg_lukasza

Uczniowie Jezusa w Wielkim Poście 2010

Drogich Parafian zachęcamy do studiowania Słowa Bożego. Polecamy Waszej uwadze Ewangelię wg św. Łukasza. Szczegóły w załączonym pliku PDF.

uczniowie_w_wielkim_poscie