Konstytucje Soboru Watykańskiego II

Siostry i Bracia,

tą stronę poświęciliśmy na fragmenty pochodzące z dokumentów powstałych podczas Soboru Watykańskiego II. Dla wszystkich wierzących Sióstr i Braci zawarte w nich zapisy stanowią podstawę wiary i cenną wskazówkę jak wypełniać chrześcijańskie powinności wobec Boga i bliźnich.

Zachęcamy do lektury wybranych fragmentów konstytucji soborowych, które omawiamy na naszych spotkaniach majowych w Kościele (pliki PDF):

Powyższe teksty będziemy systematycznie uzupełniać. Zapraszamy do czytania!