Listy Benedykta XVI

Wiadomo jaką rolę w naszym przygotowaniu do przeżywania Roku Wiary odegrał list Papieża „Porta Fidei”. Chcemy w jednym miejscu zebrać wszystkie dotychczasowe refleksje, aby do nich wracać. Jednocześnie planujemy w tym miejscu przedstawiać inne inicjatywy Papieża związane z Rokiem Wiary.

Pozdrawiam w Mesjaszu z zachętą do poznawania się z nauką Papieża
prezbiter Adam

 

Listy Papieża Benedykta XVI przygotowujące nas do Roku Wiary (pliki PDF):