Bierzmowanie

 • Termin każdorazowo ustala Ksiądz Biskup.
 • Przygotowanie trwa 3 lata.
 • Odpowiedzialnym za przygotowanie jest prezbiter Adam.
 • Spotkania przygotowujące w roku 2010/2011:
  • 1 czwartek miesiąca klasa 1 gimnazjum godz. 17.00 Kościół,
  • 2 czwartek miesiąca klasa 2 gimnazjum godz. 17.00 Kościół,
  • 3 czwartek miesiąca klasa 3 gimnazjum godz. 17.00 Kościół.
 
Zapraszamy do lektury…

 

Uczniów klasy 3 Gimnazjum zachęcamy do lektury Dziejów Apostolskich:

Dzieje Apostolskie

Z pozdrowieniami
prezb. Adam

 ***

 

Uczniowie klasy 2 Gimnazjum proszeni są o skopiowanie poniższego tekstu Ewangelii wg św. Marka (plik PDF):

Z pozdrowieniami
prezb. Adam

 ***

 Dzieje Apostolskie – wprowadzenie w Lekturę:

 • autor św. Łukasz, historyk, uczestnik opisywanych wydarzeń, towarzysz wypraw św. Pawła.
 • akcje Dziejów od około 33 roku do około 63 po narodzeniu Chrystusa.
 • powstały w Rzymie ok. 63 roku.
 • temat główny: życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich i ich rozwój, ukazanie pracy Ducha Św. w życiu całego Kościoła oraz w życiu poszczególnych wierzących.

Wskazówki przy czytaniu dziejów Apostolskich:
1. czytaj codziennie 1 rozdział,
2. czytając szukaj miejsc gdzie występuje Duch Święty,
3. zaznacz wszystkie słowa, którymi opisany jest Duch Święty,
4. podkreśl wszystkie czasowniki, które opisują działanie Ducha Świętego,
5. kalendarz czytania:

* * *

Dla uczniów II klasy Gimnazjum propozycja czytań z Ewangelii Św. Marka na grudzień 2010 (poniżej plik PDF):

 

* * *

 Poniżej przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane do uczniów wygłoszone w Wielkiej Brytanii podczas pielgrzymki (plik PDF):