Szkoła biblijna

Szkoła Słowa Bożego dla Początkujących

Sobór Watykański drugi w Konstytucji o Objawieniu Bożym zachęcał wierzących w Chrystusa: „Niech, więc chętnie do świętego tekstu przystępują czy to przez świętą Liturgię, przepełnioną Bożymi słowami, czy przez pobożną lekturę, czy przez odpowiednie do tego instytucje i inne pomoce, które za aprobatą i pod opieka pasterzy Kościoła wszędzie w naszych czasach chwalebnie się rozpowszechniają.” DV 25 Próbą realizacji tej soborowej zachęty jest Szkoła Słowa Bożego dla Początkujących.

Celem Szkoły jest wyposażenie jej uczestników w umiejętność poznawania Biblii jako Słowa Bożego. Uczestnicy Szkoły Biblijnej zaproszeni są do odkrywania Boga, który przemawia osobiście do każdego człowieka poprzez słowa zapisane w Piśmie Świętym. Bóg kierując Słowo do swojego Ludu oczekuje, że znajdą się ludzie, którzy przyjmą Słowo i odpowiedzą na nie modlitwą, miłością i czynem.

Szkoła stawia sobie również za cel nauczanie prostych metod studium biblijnego, które są doskonałym narzędziem w poznawaniu Biblijnego orędzia. Stąd zajęcia obejmują konieczne ćwiczenia i warsztaty. Można, bowiem zauważyć u części niedzielnych słuchaczy Słowa Bożego pewien lęk przed lekturą Pisma Świętego, wypływający z braku praktycznych umiejętności prowadzenia osobistego studium biblijnego.

Na koniec szkoła chce stworzyć przestrzeń, na której mogliby się spotkać ci, którzy chcą usłyszeć, co Duch mówi do Kościoła poprzez Słowo Biblii. Chodzi o wykrystalizowanie się pewnego środowiska, które zechce przemieniać środowisko swojego życia w oparciu o Natchnione Teksty.

Poniżej zapraszam do zapoznania się z planem zajęć w Szkole Biblijnej dla początkujących w roku 2010/2011 (plik PDF):

Szkoła Słowa Bożego – programy w Tarnowie Podgórnym

Zajęcia odbywają się w środy na probostwie w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Poznańskiej 92. Początek zajęć zawsze ok. godz. 19:30.

Prezbiter Adam Prozorowski
Prowadzący 🙂