Chrzest

Udzielany w 2 sobotę miesiąca na Eucharystii o godz 18.30 albo w ostatnią niedzielę miesiąca na Eucharystii o godz. 12.00.

Chcąc zgłosić dziecko do chrztu rodzice zgłaszają się do Biura Parafialnego na ok. 2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu. Przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

  • skrócony akt urodzenia dziecka,
  • świadectwo ślubu kościelnego,
  • zgodę proboszcza parafii z których pochodzą kandydaci na rodziców chrzestnych, że mogą wypełnić funkcję rodzica chrzestnego. Informujemy, że nie chodzi o tzw. świadectwo bierzmowania.

Osoby, które nie są w małżeństwie katolickim, ale żyją w cywilnym kontrakcie, proszone są o przyniesienie oprócz Aktu skróconego urodzenia dziecka dokumentu cywilnego, który poświadcza ich związek oraz zgodę proboszcza parafii z których pochodzą kandydaci na rodziców chrzestnych, że mogą wypełnić funkcję rodzica chrzestnego.

Osoby nie mające, żadnego związku formalnego, a chcące ochrzcić swoje dziecko proszone są o dostarczenie odpisu Zupełnego aktu urodzenia dziecka. W godzinach urzędowania Biura Parafialnego proszeni są aby przybyli wraz z kandydatami na chrzestnych w celu spisania stosownych zobowiązań.