Odwiedziny chorych

  • Prezbiter Adam w pierwszy piątek miesiąca od godz. 9:00
  • Ksiądz Szymon w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9:00