Ogłoszenia parafialne na niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego 16.05.2021

1. W dni powszednie adoracja Najśw. Sakramentu na intencję ustania pandemii od g. 17.30 zakończona nabożeństwem majowym.

2. Transmisje internetowe Mszy św. z naszego kościoła: w sobotę o g. 18.30, w niedzielę Msze z gg. 10.30 i 12.00.

3. Niedzielne Msze święte z godzin: 09.00, 10.30 i 12.00 będziemy starali się odprawiać przy ołtarzu polowym na zewnątrz kościoła – oczywiście jeśli danego dnia pozwoli na to pogoda.

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na IV Niedzielę Wielkanocną 25.04.2021

1. W Niedzielę Dobrego Pasterza modlimy się o nowe, liczne i święte powołania do służby Bożej w Kościele. Po mszy św. zbiórka ofiar na pomoc dla naszego Seminarium.

2. W dni powszednie adoracja Najśw. Sakramentu na intencję ustania pandemii od g. 17.30.

[Czytaj więcej …]

Ważny komunikat

W związku z kontaktem z osobą zakażoną wirusem COVID-19 Ksiądz Proboszcz i Ksiądz Wikariusz zostali skierowani na 10-dniową kwarantannę.

W czwartek i piątek kościół pozostanie zamknięty
– Msza św. Zostanie odprawiona na probostwie, zgodnie z przyjętymi intencjami.
Pracujemy nad zapewnieniem obecności księdza w sobotę i niedzielę.

Dalsze komunikaty będą podawane jak tylko pojawią się nowe informacje.

TRIDUUM PASCHALNE

Wielki Czwartek, 01 kwietnia

Rozpoczęcie Triduum Paschalnego, pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30.

Po Liturgii możliwość osobistej adoracji do g. 21.00.

[Czytaj więcej …]

Spowiedź przedświąteczna w Wielkim Tygodniu

Wielki Poniedziałek  przed południem 09.00 – 11.00; po południu 17.00 – 18.30  
Wielki Wtorek  przed południem 09.00 – 11.00; po południu 17.00 – 18.30  
Wielka Środa  przed południem 09.00 – 11.00; po południu 17.00 – 18.30  
Wielki Czwartek  tylko przed południem 08.00 – 12.00
Wielki Piątek  08.00 – 16.00  
Wielki Sobota  08.00 – 10.00    

Ogłoszenia parafialne na V niedzielę Wielkiego Postu 21.03.2021

A) Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.00, po nim dodatkowa Eucharystia.

B) Zapraszam na wspólną modlitwę do Bożego Miłosierdzia w godzinie Męki Pańskiej w piątek o g. 15.00 w Dużym Kościele.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 17.00, następnie o 18.00; dla później wracających z pracy – o g. 20.00 w Dużym Kościele.

[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na III niedzielę zwykłą 24.01.2021

A) Do 25 stycznia trwa jeszcze Oktawa Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan czyli Tydzień Ekumeniczny. Dodajmy tę ważną intencję, która opiera się na gorącym pragnieniu Pana Jezusa „aby wszyscy stanowili jedno” do naszych osobistych pacierzy.

B) Plan Mszy św. „kolędowych” (zachęcamy do wspólnej modlitwy konkretnego dnia mieszkańców tych ulic – jeśli to możliwe w kościele, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, albo przez transmisję internetową). W tym tygodniu będziemy modlić się w intencji mieszkańców ulic i wiosek:

  • w poniedziałek 25.01 Rumianka
  • we wtorek 26.01 Poznańskiej, Krótkiej i Ogrodowej
  • w środę 27.01 Różanej, Promienistej, Wierzbowej, Kruczej, Agrestowej, Aroniowej i przyległych, Szumina
  • we czwartek 28.01 Szkolnej, Romaszewskiego i ks. Józefa Bryzy
  • w piątek 29.01 mieszkańców naszej Parafii, którzy wprowadzili się do naszej Wspólnoty w minionym roku, także ulic niewymienionych, zwł. utworzonych niedawno.
[Czytaj więcej …]

Boże Narodzenie 2020

„Pocieszcie, pocieszcie mój lud!” mówi wasz Bóg. (Iz 40, 1)

Jeszcze kilka miesięcy temu nie wyobrażaliśmy sobie takiego Adwentu i takich Świąt Bożego Narodzenia. Ograniczeni na różne sposoby, lękający się o przyszłość swoich bliskich i własną, jesteśmy znużeni i zestresowani.

Ale nasz Pan przychodzi – pragnie, abyśmy w ciemnościach zobaczyli blask Jego miłości, odnaleźli w Nim nadzieję przewyższającą wszelkie ludzkie kalkulacje i spodziewania, przyjęli pociechę, której tak bardzo potrzebujemy.

[Czytaj więcej …]

Intencje mszalne od 21 do 27 grudnia 2020

Poniedziałek, 21 grudnia

[Czytaj więcej …]

Intencje mszalne od 07 do 13 grudnia 2020

Poniedziałek, 07 grudnia

  • 17.00 Roraty
  • 18.30 1) + Jan Tomelka – od s. Rafała z r.; 2) + Adam Paszkowski – od rodziców
[Czytaj więcej …]

Ogłoszenia parafialne na Uroczystość Chrystusa Króla 22.11.2020

A) Przypominamy o udzielonej przez Księdza Arcybiskupa dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w kościołach. Osoby, które pragną z dyspensy skorzystać powinny jednak uświęcić Dzień Pański poprzez udział w transmisji Mszy św. (telewizja, radio albo internet) albo poprzez gorliwą, osobistą modlitwę.

B) Transmisje internetowe z naszego kościoła: sobota, g. 18.30, niedziela g. 10.30 i 12.00.

C) W naszym kościele według nowych reguł może przebywać podczas liturgii (nie licząc służby liturgicznej) do 21 osób. W związku z tym limitem poranna Msza św. niedzielna zostaje przeniesiona z Małego do Dużego Kościoła.

[Czytaj więcej …]

Komunia Duchowa

Słowo „communio” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza: „zjednoczenie”, „połączenie”, „więź” – stąd nasza „komunia święta”. Kiedy podczas Mszy świętej przystępujemy do Komunii św., wtedy dokonuje się nasze communio, czyli nasze zjednoczenie z Panem Bogiem. Bóg pod postacią Chleba, przychodzi do człowieka. Człowiek jednoczy się z Nim. Dlatego każda Msza św. i każde przyjęcie Komunii św. jest dla człowieka WIELKIM ŚWIĘTEM, bo jednoczymy się wtedy z naszym Stwórcą, Panem i Zbawicielem – JEZUSEM CHRYSTUSEM! Szczęśliwi są ci, którzy mogą codziennie uczestniczyć w Eucharystii w pełni i zjednoczyć się z Panem Bogiem.

Czytaj więcej: