Ogłoszenia parafialne na Uroczystość Wniebowzięcia 15.08.2021 r.

1. Trwa miesiąc sierpień, który tradycyjnie przeżywamy jako Miesiąc Trzeźwości i Abstynencji.

2. W dni powszednie adoracja Najśw. Sakramentu na intencję ustania pandemii od g. 17.30.

3. Przypominam o wakacyjnym układzie godzin odprawiania Mszy świętych w niedziele: nie ma Mszy św. o g. 7.30; wszystkie pozostałe w Dużym Kościele o swoich stałych godzinach. (W czasie wakacji, o ile pozwala na to pogoda, niedzielne Msze św. z gg. 09.00, 10.30 i 12.00 odprawiamy przy ołtarzu polowym).

4. Biuro Parafialne czynne jest w poniedziałki, środy i piątki po wieczornych Mszach świętych  – obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk i dystans.

5. Reguły dotyczące liczby wiernych uczestniczących w liturgii:

  • liczba uczestników liturgii w Dużym Kościele może być równa liczbie 75% zajętych miejsc. Dla nas oznacza to 225 osób.
  • do tej liczby nie zaliczają się te osoby, które przeszły cykl szczepień przeciw COVID-19.
  • takie osoby jednak powinny posiadać ze sobą poświadczenie przyjętego szczepienia (drukowane albo w formie elektronicznej w telefonie).
  • cały czas obowiązuje używanie maseczek.
  • Ks. Arcybiskup odwołał dyspensę od obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej niedzielnej.
  • czas spowiedzi i komunii wielkanocnej Ksiądz Arcybiskup przedłużył w tym roku aż do święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do 14 września.

6. Spotkanie AA w poniedziałek o g. 18.00 w sali na górze na probostwie.

7. Już za blisko miesiąc w naszej parafii przeżywać będziemy Nawiedzenie MB w znaku ikony jasnogórskiej. Osoby pragnące poświęcić się przez Maryję Jezusowi w czasie nawiedzenia zachęcamy do zaplanowania sobie i podjęcia od 27.08 rekolekcji 33-dniowych. pomocą mogą być przedstawiane już książki lub materiały dostępne w Internecie np. na stronie „oddanie33.pl”. Planujemy także od 27.08 do 28.09 po Mszach św. wieczornych tu w kościele odsłuchiwać wspólnie rozważania rekolekcyjne audio. Podczas spotkania organizacyjnego w miniony wtorek zrodziło się wiele pomysłów związanych z dekorowaniem naszej parafii: wśród nich plan oświetlenia obu chodników prowadzących przez park do naszego kościoła białymi i niebieskimi zniczami. Jeśli ktoś chciałby uczestniczyć w ich zakupie, można je dostarczać i składać tymczasowo pod krzyżem misyjnym. Ułożymy je wszystkie i rozpalimy w dniu nawiedzenia, by rozświetlały drogę przybywającym na nocne czuwanie z 29 na 30.09.

8. Dziś w Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. podczas wszystkich Mszy św. święcimy zioła i kwiaty. O godzinie 12:00 Msza św. dożynkowa z udziałem Kółka Rolniczego, będąca naszym podziękowaniem za tegoroczne zbiory. Po Mszach św. odbywa się zbiórka do puszek na CARITAS.

9. Bierzmowanie młodzieży naszej parafii, która ukończyła w miniony roku szkolnym ósmą klasę – odbędzie się w piątek 10 września o g. 18.00.

10. Wciąż można jeszcze dołączyć do grupy wyruszającej w październiku na Pielgrzymkę do Rzymu. Termin 16-20.10, przelot samolotem, w programie zwiedzanie Wiecznego Miasta.

11. Bóg zapłać za ofiary z minionej niedzieli złożone do puszek na WT UAM i KUL.

12. Zmarł nasz parafianin: + Wacław Wawrzyniak (jego pogrzeb odbył się w miniony piątek). Polećmy go Bożemu miłosierdziu…