Ogłoszenia parafialne na XIV niedzielę zwykłą 04.07.2021

1. W dni powszednie adoracja Najśw. Sakramentu na intencję ustania pandemii od g. 17.30.

2. Przypominam o wakacyjnym układzie godzin odprawiania Mszy świętych w niedziele: nie ma Mszy św. z g. 07.30; wszystkie pozostałe w Dużym Kościele o swoich zwykłych godzinach.

3. Przypominam, że Biuro Parafialne czynne jest w poniedziałki, środy i piątki po wieczornych Mszach świętych – obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk i dystans.

4. Zmieniły się reguły dotyczące obostrzeń dotykających liczbę wiernych uczestniczących w liturgii. I tak:

* liczba uczestników liturgii w Dużym Kościele może być równa liczbie 75% zajętych miejsc. Dla nas oznacza to 225 osób.

* do tej liczby nie zaliczają się te osoby, które przeszły cykl szczepień przeciw COVID-19.

* takie osoby jednak powinny posiadać ze sobą poświadczenie przyjętego szczepienia (drukowane albo w formie elektronicznej w telefonie).

* cały czas obowiązuje używanie maseczek.

* Ksiądz Arcybiskup odwołuje dyspensę od obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej niedzielnej.

* w czasie wakacji, o ile pozwoli na to pogoda, Msze św. z gg. 09.00, 10.30 i 12.00 będziemy odprawiać przy ołtarzu polowym.

5. Czas spowiedzi i komunii wielkanocnej Ksiądz Arcybiskup przedłużył w tym roku aż do święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do 14 września.

6. Spotkanie AA w poniedziałek o g. 18.00 w sali na górze na probostwie.

7. Dziękuję wszystkim, którzy już złożyli Daninę Diecezjalną, dzięki czemu możemy wywiązać się z naszych powinności względem Archidiecezji. Bóg zapłać!!!