Ogłoszenia parafialne na XV niedzielę zwykłą 11.07.2021

1. W dni powszednie adoracja Najśw. Sakramentu na intencję ustania pandemii od g. 17.30.

2. Przypominam o wakacyjnym układzie godzin odprawiania Mszy świętych w niedziele: nie ma Mszy św. z g. 07.30; wszystkie pozostałe w Dużym Kościele o swoich zwykłych godzinach.

3. Przypominam, że Biuro Parafialne czynne jest w poniedziałki, środy i piątki po wieczornych Mszach świętych – obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk i dystans.

4. Zmieniły się reguły dotyczące obostrzeń dotykających liczbę wiernych uczestniczących w liturgii. I tak:

  • liczba uczestników liturgii w Dużym Kościele może być równa liczbie 75% zajętych miejsc. Dla nas oznacza to 225 osób.
  • do tej liczby nie zaliczają się te osoby, które przeszły cykl szczepień przeciw COVID-19.
  • takie osoby jednak powinny posiadać ze sobą poświadczenie przyjętego szczepienia (drukowane albo w formie elektronicznej w telefonie).
  • cały czas obowiązuje używanie maseczek.
  • Ksiądz Arcybiskup odwołuje dyspensę od obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej niedzielnej.
  • w czasie wakacji, o ile pozwoli na to pogoda, Msze św. z gg. 09.00, 10.30 i 12.00 będziemy odprawiać przy ołtarzu polowym.

5. Czas spowiedzi i komunii wielkanocnej Ksiądz Arcybiskup przedłużył w tym roku aż do święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do 14 września.

6. Spotkanie AA w poniedziałek o g. 18.00 w sali na górze na probostwie.

7. Spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej nowej kadencji w poniedziałek na probostwie o g. 20.00.

8. We wtorek 13 lipca kolejny w tym roku Dzień Fatimski. Zapraszam na wspólną modlitwę za przyczyną MB Fatimskiej – o g. 20.00 różaniec, po nim nabożeństwo fatimskie i procesja z figurą Matki Bożej.

9. Zmarła nasza parafianka z TP + Cecylia Kubiak. Pogrzeb odbędzie się w piątek 17.07 o g. 12.00.